Privacyverklaring

Dit is mijn privacyverklaring volgens de AVG. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat dat mij dan weten!

Leiden, 22-08-2018
1. Bedrijfsgegevens
Boersema Beeldtaal
www.boersemabeeldtaal.nl
mkboersema @ gmail.com
KvK 08192846 0000

1. Doel
Ik ben freelance fotograaf en journalist en ga vertrouwelijk om met alle verkregen gegevens. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.
Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen.

2. Deze gegevens worden verzameld
Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als backup. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt.

3. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met
– Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie.
– Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
– Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
4. Bewaarduur van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.
– Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen.
– Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.
– Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.