TU Magazine

Sinds lancering van het TU-magazine (magazine van de Theologische Universiteit Kampen) in 2012 ben ik lid van de redactie van dit magazine en onder ander verantwoordelijk voor de beelden in het magazine (drie van de onderstaande covers zijn van mijn hand).

TUM TUM2 TUM3 TUM4

http://www.tukampen.nl/Over_Ons/De_TU_en_de_kerken/TU_Magazine.aspx?pgeId=387